دفتر ارومیه

تلفن 09123965555

آدرس دفتر اطلاع رسانی پروژه سیتادیوم ارومیه :

ارومیه، خیابان سعدی2، ​ پروژه تجاری تفریحی سیتادیوم ارومیه

ایمیل  info@citadium.ir


دفتر رشت

آدرس دفتر اطلاع رسانی پروژه سیتادیوم رشت :

گیلان، شهر رشت، جاده رشت به انزلی، قبل از پلیس راه، پروژه تجاری سیتادیوم رشت 

ایمیل  info@citadium.ir 


ارتباط با سیتادیوم

ارسال پیام